Àrea jurídica

Dret mercantil societari

Constitució de societats, fusions, escissions, transformacions, reorganitzacions, absorcions. Dissolució i liquidació de societats.

Estatuts de tota classe de societats, redacció, revisió i modificació. Acords entre accionistes. Assessorament, negociació i redacció de tot tipus de contractes, incloses operacions internacionals.

Secretaria de consell d’administració i jurídica.

Estudi i avaluació de risc de responsabilitat dels administradors de societats mercantils.

Assessorament i planificació en la implantació de tota classe d’empreses i activitats.

Dret processal i contenciós

Intervenció en l’àmbit societari, nul·litat de juntes, impugnació d’acords socials.

Reclamació d’impagats. Recursos o reclamacions administratives o contencioses. Negociació pre-contenciosa en reclamacions.

Assistència lletrada davant dels tribunals civils i penals (delictes econòmics)

Procediments concursals

Negociació amb els creditors de les empreses en crisi per evitar el concurs. Preparació de sol·licitud de concurs voluntari.

Formulació i presentació de plans de viabilitat i convenis pre-concursals. En els procediments concursals, assistim i assessorem als creditors del deutor.

Avaluació de les responsabilitats dels administradors d’empreses en crisi.

Domicili

Johann Sebastian Bach, 10 entl.
08021 Barcelona 

Contacte

Email: bac10 @ bac10.com
telèfon 93 211 45 00

Links

Avís legal
Política de privacitat
Política de cookies