Assessoria fiscal

professionals experts al servei específic de les societats, entitats, empresaris, autònoms i persones físiques

Àrea fiscal
Àrea jurídica
Àrea laboral
Àrea sistemes
Domicili

Johann Sebastian Bach, 10 entl.
08021 Barcelona 

Contacte

Email: bac10 @ bac10.com
telèfon 93 211 45 00